Efterlønnen
gøres mere fleksibel. Den skal forbedres og samtidig skal det sikres at der er den arbejdskraft til rådighed som der er behov for.

Økonomi

Der skal bruges flere kræfter på at øge indtjeningen i samfundet. Det skal være mere attraktivt at producere i danmark. Politikerskabte forhindringer skal nedbrydes.

Førtidspension

tildeles på åremål i tilfælde hvor borgeren måske på et senere tidspunkt kan bestride et job , evt. deltids. Der skal ske en hurtig sagsbehandling.

Landbruget

skal have en hjælpende hånd fra politisk hold. I alt for mange år har erhvervet kun oplevet modgang og modspil fra politikerne, dette skal ændres til medspil .
Målet er at erhvervet igen kan ekspandere, producere, forædle gode førevarer.

Halal slagtning

skal forbydes i Danmark. Import af halal slagtet kød skal forbydes. Personer der lever efter middelalderlige religiøse retningslinjer som også omhandler kvindeundertrykkelse og sharialovgivning skal ikke sætte deres ben på dansk jord.

Skolen skal forbedres

Danske børn skal være blandt verdens dygtigste. Lærerne skal undervise flere timer. Skolefritidsordtninger ændres til undervisning og motion m.v.

Den offentlige sektor

skal begrænses og effektiviseres. Alle arbejdsgange skal gennemgåes således tiden bruges bedst muligt.

Politiet
skal opklare forbrydelser. Der en række opgaver som politiet idag varetager som let kunne udføres af andre personalegrupper. Ved at frigøre resourser vil det blive muligt at satse på bedre tryghed for borgerne.

Sygehusene

drives både i offentligt og privat regi. Dette sikrer hurtig og effektiv behandling.

En stemme på mig er stemme på en politiker der har sin rod i landbrug og erhvervsliv. Jeg ved hvor skoen trykker og er parat til handling. Handling er hvad der kommer til at ske når jeg parkerer gummistøvlerne og tager til Cristiansborg. Du vil få et folketingsmedlem der vil lytte til dine ideer, og fremføre dem på borgen.

Venlig hilsen
folketingskandidat for Dansk Folkeparti i sydjylland Folmer Kristensen
Skovparken 39, 7323 Give.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player